mksqen
21
Нед, Јул
0 Нови / 7 дена

Повик за набавка на преведувачки услуги

Повик за набавка на преведувачки услуги

Типографија

Центарот за Eколошка Демократија ФЛОРОЗОН од Скопје во рамките на проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“ финанскиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од програмата за: “Зајакнета вклученост на граѓанското општество во реформите на патот кон ЕУ интеграциите” објавува повик за набавка на преведувачки услуги за обезбедување на документација од Македонски јазик на Англиски и Албански  јазик за потребите на горе наведениот проект.

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се опишани во описот на работната задача. Уредно пополнетата докумeнтација да се достави најдоцна до 16.00 часот на 19.02.2018 година (понеделник).

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

ЦЕД Флорозон, Скопје,

Проект: “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“

Повеќе за работна задача: ТУКА

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
This module can not work without the AcyMailing Component