mksqen
21
Нед, Јул
0 Нови / 7 дена

(Ре-објавено) Повик за доделување на грантови, тренинг и обуки

(Ре-објавено) Повик за доделување на грантови, тренинг и обуки

Типографија

Организацијата ORCA (Република Србија), во име на конзорциумот сочинет од партнерските организации : АКТИВ (Косово),  ЦЕД Флорозон (Република Македонија), ЦЗИП (Црна Гора) и ИОП (Албанија), објавува:

Повик за доделување на грантови, тренинг и обуки за зајакнување на капацитетите за застапување за одржливо земјоделство во Западен Балкан.

Се покануваат организациите на граѓанското општество  да ги достават своите предлог концепти  базирани на иницијативи за застапување во една од тематските области на одржливо земјоделство:  квалитет на вода,  квалитет на почва, поледелството, сточарството, енергија и управување со отпад, безбедноста на храната, заштита на потрошувачите, биодиверзитетот и конзервација на пејсаж, благосостојбата на луѓето кои работат во земјоделството.

Концептите треба да се засноваат или да поттикнуваат иновативни иницијативи за застапување кои јасно и на кредибилен начин ќе укажуваат на  важноста  на одржливото земјоделство. Од посебна важност е активното учество на носителите на одлуки, општата јавност и други релевантни чинители, па од тука, нивната вклученост во реализацијата на предложените проекти е неопходна.

Повикот е отворен до 10 октомври 2016 година од 16 часа за сите граѓански организации од Србија, Црна Гора, Албанија, Македонија и Косово работат во различни аспекти на одржливо земјоделство.

Повеќе информации за условите за аплицирање и комплетната документација може да се најде на следниот линк:  http://www.orca.rs/en/call-for-granting-coaching-and-training-2/

 

Организацијите кои ќе поднесат концептни идеи ќе учествуваат во програмата за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за застапување и внатрешно управување, подобрување на нивните знаења и вештини за подготовка на финалните предлог проекти и да придонесе за развојот и спроведувањето на одржливи политики за земјоделството во Западен Балкан. Оваа програма се состои од три компоненти и ќе се спроведе согласно утврдената динамика:

  • Тренинг за подготовка на предлог проекти во областа на одржливо земјоделство. Граѓанските организации ќе бидат обезбедени со стручна поддршка за развој на целосна апликации (јануари-март 2017 година)
  • Обука на избраните ГО за организациски развој, внатрешно управување и застапување (ноември / декември 2016 година)
  • Доделување на ГО со максимум 25.000 евра грант. 10 најдобри предлози проект за застапување за одржливо земјоделство ќе биде доделена (мај 2017 - мај 2018 година).

Програмата се спроведува како дел од проектот "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: Зајакнување на капацитетите за застапување на граѓански организации и развивање на политики во Западен Балкан", финансиран од Европската унија и трае четири години, со вкупен буџет од 960,760 евра.

„Застапувањето е една од најважните алатки во работата на граѓанските организации кое им овозможува на граѓаните решавање на различни проблеми со кои се соочуваат - влијание врз политиките и законодавството, нивното спроведување и промена на културата во однос на релевантни прашања.

Земјоделството е еден од најважните економски столбови на земјите од Западен Балкан, бидејќи земјоделството зема  значаен дел од бруто домашниот производ (15-25%). Земјоделското земјиште опфаќа 40-60% од територијата на овие земји. Во цел за земјоделството да биде одржлив, тоа мора да биде економски, социјално и еколошки одржливи. Секој има корист од одржливо земјоделство - од земјоделските производители кои имаат директен економски профит и подобар пристап на пазарот, преку стопанството и зголемен профит преку производство на квалитетни производи на потрошувачите, кои може да се купи здрава, безбедна и квалитетна храна„

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
This module can not work without the AcyMailing Component