mksqen

Мапи со екосистемските услуги во бугарските градови

Мапи со екосистемските услуги во бугарските градови

Типографија

Посебни мапи ќе ги илустрираат екосистемите во урбаните средини и нивните можности да обезбедат различни услуги - материјали, храна, енергија, култура.

Тие се утврдуваат врз основа на извршени испитувања и собрани податоци за проект објавен од прес-центарот на Министерството за животна средина и води на Бугарија.
Основната цел на мапите е да се користат при планирање и уредување на урбаните простори, со фокус на зелената инфраструктура.

Картите ќе бидат поставени на интернет. Посебен софтвер ќе дава информации за избраните пилот-региони, општините Марица, Варна, Макреш и Карлово.

Ќе бидат опфатени сите екосистеми во земјата, надвор од заштитените зони од мрежата НАТУРА 2000. Тоа се населени места, индустриски зони, патна инфраструктура, урбани зелени зони, депонии итн.

Проектот се очекува да заврши во февруари 2017 година.


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Пријавете се преку нашата бесплатна е-мејл претплата на услуги за да добивате известувања кога ќе има нови информации.

Најпопуларни вести во категорија Балкан