Анкета на Општина Карпош за модуларни системи за греење и ладење

Анкета на општината Карпош за модуларни системи за греење и ладење

Типографија

Општината Карпош преку својата интернет-страница ги повикува граѓаните да учествуваат во анкета во врска со користењето модуларни системи за греење и ладење.

Во објавата се вели дека целта е да се добијат порелевантни одатоци врз основа на кои ќе се направи студија и ќе се изработи проект за мали модуларни системи во општината. Сето тоа е поддржано од проектот „Хоризон 20/20“, а резултатите ќе бидат доставени до седиштето Европската унија во Брисел.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS